Strona główna » Obróbka drewna » Optymalizerki do drewna » Optymalizerka Falcon-3000

Optymalizerka przelotowa Falcon-3000

Maszyna, która wyczerpująco spełnia wszystkie oczekiwania z zakresu szybkości i dokładności cięcia pojedynczych desek na wymiar z usuwaniem wad.
Dzięki współpracy ze stacją kamer ograniczysz potrzebną obsługę do minimum.
Dodatkowo wyeliminujesz straty w materiale przy pomocy czytelnego i intuicyjnego sterowania firmy Mitsubishi.

Optymalizerka Falcon-3000

Opis produktu

Optymalizerka przelotowa Falcon-3000 przeznaczona jest dla użytkowników, którzy potrzebują bardzo szybkiego i dokładnego cięcia pojedynczych desek na wymiar wraz z usuwaniem wad (powtarzalność wymiarów ±0,5 – 1,0 mm). Połączenie przemyślanej konstrukcji mechanicznej z zaawansowanym i jednocześnie przyjaznym dla użytkownika sterowaniem firmy Mitsubishi pozwala szybko i bez zbędnych strat w materiale ciąć elementy z wycinaniem wad lub bez niego.

Maszyna ta może współpracować ze stacją kamer Speed Eye co pozwala na wyeliminowanie części obsługi.

Falcon 3000

Specyfikacja techniczna

Receptury

Powtarzające się zestawy list cięć, możemy zapisywać w pamięci w postaci formuł. Zapisujemy nie tylko listę długości elementów i ich ilości, ale również numery segregatorów, parametry cięcia (prędkości piły, popychacza, podrzutu), parametry optymalizacji. Receptury, w których określiliśmy ilości listew różnych długości (w przypadku kiedy receptura jest np. listą elementów 1 mebla), możemy wgrywać z określeniem krotności. Pozwala to na uniknięcie błędów przy wpisywaniu długich list cięć i skraca czas rozpoczęcia pracy.

Zaawansowane statystyki

Serwis zdalny

Wydaj­nośćOd 3200 do 8150 mb / 8 h
Elek­tro­ni­kaSte­row­nik FX5U Mit­su­bi­shi
z wyświe­tla­czem doty­ko­wym kolo­ro­wym 12″ Mit­su­bi­shi
Funk­cje– peł­na opty­ma­li­za­cja 30 wymia­rów w dwóch kla­sach jako­ści,
– two­rze­nie pro­gra­mów cię­cia dla róż­nych klien­tów,
– cie­cie w miej­scu zazna­cze­nia kred­ką flu­ore­scen­cyj­ną,
– obci­na­nie mar­gi­ne­su (począ­tek i koniec mate­ria­łu wej­ścio­we­go),
– licz­ni­ki metrów, total, zmia­ny, ope­ra­to­ra, mie­sięcz­ny,
– dokład­ność cię­cia ±0,5 mm
Sil­nik piłyW zależności od potrzeb klienta (piła Ø500 – 140z)
Dłu­gość mat. wejściowegoW zależności od potrzeb klienta
Sma­ro­wa­nie Ole­jo­wy układ cen­tral­ne­go smarowania
Auto­ma­ty­za­cja na wyjściuZłą­cze pod trans­por­ter sko­śny i stół segregujący
Gwa­ran­cja12 mie­się­cy

Dodatkowe wyposażenie

Skaner do wad drewna

Automatyczny podajnik do desek

Automatyzacja odbioru materiału

Sukces maszyn produkowanych przez firmę Metal-Technika wynika niewątpliwie z faktu, że właściciel firmy z wykształcenia i zamiłowania jest nie tylko projektantem, ale człowiekiem, który zna specyfikę branży drzewnej, oraz różne zastosowania maszyny.

Michał Jaworek, DREWNOPOL

Producent z Przedborza jest otwarty na realizację potrzeb nabywców maszyn, związanych z automatyzacją procesów obróbki, i w praktyce stosuje politykę sprostania oczekiwaniom klientów. Rozważałem zakup podobnej maszyny innych producentów, ale wybrałem maszynę polską, i to był dobry wybór

Drewar

Z branżą drzewną związany jestem praktycznie od dziecka i jeżeli chodzi o konstrukcję maszyn, to wiem, gdzie szukać słabych punktów, gdzie występują największe obciążenia, gdzie najszybciej się zużywają. Jeśli chodzi o Metal-Technikę, to spełniła ona warunki wytrzymałościowe.

Roman Romaniak,
Romaniak sp. z o. o. 

Dzięki takim maszynom, jak optymalizerka Metal-Techniki możemy prowadzić efektywną produkcję w czasach, gdy dobijają nas koszty energii elektrycznej i drogiego surowca drzewnego w naszym regionie.

bracia Reifowie, DREW-REIF 

Przed zakupem maszyny z Metal-Techniki rozważaliśmy inne oferty, bo nie chodziło o to, żeby wziąć pierwsze lepsze urządzenie, ale najpierw rozpoznać rynek i dopasować wielkość maszyny do ograniczonej powierzchni w hali. Po przeanalizowaniu wszystkich rodzajów maszyn, wybór padł na urządzenie Metal-Techniki, a po rozmowie z przedstawicielem handlowym – na konkretny model maszyny. Jesteśmy zadowoleni z tego wyboru. I z obecnego kontaktu z przedstawicielami producenta.

 Krystian Szczygieł, SOWOSZ 

Masz swój cel.
My mamy narzędzia, z którymi go osiągniesz.

Indywidualnie dopasowane maszyny i komplet usług dodatkowych to coś wyjątkowego.
Przekonaj się, co możemy zrobić w Twoim biznesie i jak wiele na tym zyskasz.