Strona główna » Projekty UE » Projekty ukończone

Projekty ukończone

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– Tytuł projektu:
„Wdrożenie wyników prac B+R i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci maszyny optymalizującej do cięcia drewna”

– Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju Przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie potencjału innowacyjnego poprzez wdrożenie do własnej działalności przeprowadzonych samodzielnie wyników prac B+R. W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek nowy innowacyjny produkt.

– Planowane efekty projektu:
Planowany do realizacji projekt zakłada wytworzenie z zakupionych urządzeń i oprogramowania nowoczesnej wypalarki laserowej o najwyższych parametrach cięcia metali jakie są obecnie dostępne na rynku. Dodatkowo w ramach projektu zakupiony zostanie piec wraz z aplikacją do malowania proszkowego oraz urządzenia teleinformatyczne w celu rozpoczęcia świadczenia usług serwisowych za pomocą sieci Internet we wprowadzonych na rynek nowych urządzeniach w ramach realizowanego projektu.

– Całkowita wartość projektu:
2645664,81zł

– Kwota dofinansowania z EFRR:
1161511,38 zł