Strona główna » Projekty UE » Projekty w trakcie realizacji

Projekty w trakcie realizacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– Tytuł projektu:
„Podniesienie konkurencyjności firmy METAL-TECHNIKA poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci maszyny optymalizującej do drewna i wycinania wad drewna z cięciem ukośnym.”

– Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie, która przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju Przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie potencjału innowacyjnego poprzez wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonego urządzenia w zakresie swoich cech użytkowych.

– Planowane efekty projektu:
Planowany do realizacji projekt zakłada budowę budynku produkcyjno-magazynowego, oraz zakup kilku urządzeń, które w zestawieniu stanowić będą linię do produkcji nowych maszyn.

– Całkowita wartość projektu:
7 817 561,68 zł

– Kwota dofinansowania z EFRR:
3 495 657,66 zł