Cięcie profili 30 mm

Cię­cie pro­fi­li 30 mm ze sta­li kon­struk­cyj­nej przy pomo­cy nasze­go lase­ra Futu­re­Cut 6 kW. Pre­cy­zyj­na i czy­sta kra­wędź cię­cia nawet na powierzch­ni brud­nej i zardzewiałej.

Cię­cie pro­fi­li 30 mm

Więcej na ten temat