Dobry Dzień

Dnia 21.06 zespół pra­cow­ni­ków fir­my Metal-Tech­ni­ka chce wyjść z bez­in­te­re­sow­ną pomo­cą do naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. Potrze­bu­jesz pomo­cy? Znasz kogoś kto potrze­bu­je pomocy?

Napisz do nas na Face­bo­oku, na maila: biuro@metal-technika.com.pl lub zadzwoń tel.: 501 417 141

Dobry Dzień

Więcej na ten temat