Lubdrew 2019

Foto rela­cja z Tar­gów Lub­drew 2019, w trak­cie któ­rych pre­zen­to­wa­li­śmy opty­ma­li­zu­ją­cą pilar­kę poprzecz­ną OWD-1600.

Lub­drew 2019

Więcej na ten temat