Metal-Technika #GaszynChallenge

Dzię­ku­je­my OSP Zuzo­wy za nomi­na­cję do #Gaszyn­Chal­len­ge
Nomi­nu­je­my fir­my: Mit­su­bi­shi Elec­tric oraz FiberCut

#Gaszyn­Chal­len­ge Pom­pu­je­my dla Miło­sza! Link do zbiór­ki: https://zrzutka.pl/py2fpv

Metal-Tech­ni­ka #Gaszyn­Chal­len­ge

Więcej na ten temat