Zaproszenie na Targi Obróbki Drewna LUBDREW 2017

Zapra­sza­my na nasze sto­isko na Tar­gach Obrób­ki Drew­na LUBDREW 2017 W trak­cie pre­zen­ta­cji będzie moż­li­wość zapo­zna­nia się z moż­li­wo­ścia­mi naszej opty­ma­li­zer­ki OWD-1600.

Sto­isko będzie moż­na odwie­dzać w dniach:
24 mar­ca 2017 w godz. 12.00 – 19.00
25 mar­ca 2017 w godz. 10.00 – 18.00
26 mar­ca 2017 w godz. 10.00 – 17.00

Foto: Kurier Drzewny
Zapro­sze­nie na Tar­gi Obrób­ki Drew­na LUBDREW 2017

Więcej na ten temat