Strona główna » Aktualności » Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Metal-Technika

Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Metal-Technika

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Metal-Technika”

Zakres zadania:
Montaż instalacji fotowoltaicznej pozwalający na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w ilości ok. 213 MWh rocznie, co pozwoli na ograniczenie pyłu, SO2, NOx, CO i CO2 do atmosfery.

Całkowita wartość zadania:
683 000,00 zł

Kwota pożyczki:
683 000,00 zł

https://www.wfosigw.lodz.pl/
http://www.zainwestujwekologie.pl/